GODKÄNDA PRODUKTER/FÖRETAG > Sök rekommenderade produkter & företag

Sök rekommenderade produkter och företag i vår databas

Här kan du söka efter företag och produkter som uppfyller krav i normer och standarder och som har blivit certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC.

Att företaget eller produkten är certifierad leder till att SSF rekommenderar dessa. En kravställare, till exempel ditt försäkringsbolag, hänvisar ofta till godkända eller SSF rekommenderade produkter.

Starta din sökning genom att välja kategori i vänstermenyn.

För yrkesverksamma kan vi tipsa om SSF:s produktkatalog Säkerhetsguiden. Den innehåller produkter, personer och företag certifierade och intygade av SBSC. Säkerhetguiden kan köpas som abonnemang (2 utgåvor/år) eller som lösnummer.
Läs mer och beställ här