Nyhetslistning > SSF:s nyhetsarkiv > Säkerhetsutbildning > Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning

Enligt Arbetsmiljölagen måste du som arbetsgivare utreda om det finns risk för våld eller hot i verksamheten. Om så är fallet måste du även vidta åtgärder för att förebygga en sådan situation.


Vårt utbildningsförslag: Hot och våld - före, under och efter