Nyhetslistning > SSF:s nyhetsarkiv > Säkerhetsutbildning > SSF Säkerhet Bas - Gå 2 betala för 1!

SSF Säkerhet Bas - Gå 2 betala för 1!

SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med säkerhet eller som leverantör av säkerhet.


Du får en översikt gällande säkerhetsarbetet för en verksamhet och med vikt på riskanalysen - lär du dig planera, genomföra och utvärdera säkerhetsarbetet. 

Kursens innehåll

*         Säkerhetsarbetets mål och allmänna inriktning

*         Riskanalys/metod och övning

*         Identifiering och värdering av risker och risknivåer

*         Skyddsplanering och säkerhetspolicy

*         Skyddsåtgärder och handlingsplaner

*         Mekaniskt skydd och elektroniskt skydd, larm och CCTV
           (kameraövervakning)

*         Personellt skydd

*         Krav, lagar, regler och principer

Kursens mål
Du känner till hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och du kan själv utföra riskanalyser och aktivt delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Du får kännedom om lagar, krav och regler inom säkerhetsområdet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som behöver baskunskaper i säkerhet. Handläggare av säkerhetsfrågor, chefer i olika typer av verksamhet, personer som arbetar med säkerhets-, personal- eller arbetsmiljöfrågor samt leverantörer av säkerhet, säljare, projekterare etc .

*       Erbjudandet gäller vid anmälan av personer från samma företag.

Läs mer och anmäl dig