SSF Stöldskyddsföreningen överlåter provningsverksamheten till forskningsinstitutet SP

Från och med den 1 januari 2013 överlåter SSF Stöldskyddsföreningen hela sin provningsverksamhet till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, i Borås och organisationerna inleder därmed ett nära samarbete som syftar till att stärka den samlade kompetensen inom provning av säkerhetsprodukter. Övriga verksamheter hos SSF påverkas inte av överlåtelsen.

Samarbetet gör SP till en starkare aktör på den svenska och internationella marknaden för provningar av säkerhetsprodukter och stärker SSF i sin roll som påverkare och utvecklare av säkerhetsnormer ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.

-Tekniken går fort framåt och behovet att löpande utveckla provningsverksamheten och upprätta nya normer ökar. Med samarbetet säkerställer vi att vi kan möta kundernas behov över tid av kvalitetsmässigt högstående provningar mot normer som ligger i framkant, säger Annika Brändström, vd på SSF Stöldskyddsföreningen.

Samarbetet innebär bland annat löpande kunskapsutbyte och kompetensöverföring när det gäller normer och provning i syfte att verka för utveckling av produkter och tjänster av hög standard, vilket i sin tur bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle.

SP och SSF har båda lång erfarenhet och hög komptens inom säkerhetsområdet. Genom överlåtelsen av provningsverksamheten kommer den breda kompetensen hos det stora laboratoriet förenas med det lilla laboratoriets specialistkunskaper, vilket ger kunderna en stabil och kompetensmässigt stark partner även framöver, men med större bredd än tidigare.

-Vår egen kvalitetssymbol, P-märket, och CE-märkning av produkter i kombination med SSFs märkning gör våra kunders produkter konkurrenskraftigare både på en nationell och global marknad, säger Erica Waller, enhetschef på SP.

 

För mer information kontakta:

Annika Brandström, vd SSF Stöldskyddsföreningen, 0709-81 65 73
Håkan Hedlund, Chef provning & norm, SSF Stöldskyddsföreningen, 0709-81 65 80
Erika Waller, Enhetschef, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, 010-516 5606
Torbjörn Granberg, Sektionschef, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, 010-516 5341