SSF:s produkter & tjänster > Säkerhet för hemmet

Säkerhet för hemmet

Det finns flera sätt att skydda dina värdesaker och värdehandlingar i hemmet. Vi kan erbjuda följande produkter/tjänster:

SSF Nyckelbricka - 9 av 10 får tillbaka sina borttappade nycklar.

SSF DNA-märkning - märk dina ägodelar med DNA och mikropunkter så kan de spåras tillbaka till dig som ägare vid en eventuell förlust.

SSF Stöldskyddsregister - I SSF Stöldskyddsregister listar och dokumenterar du dina värdeföremål som automatiskt blir spårbara för polisen om de skulle förkomma.