SSF Säkerhet Bas

Stärk din roll inom säkerhetsområdet!
SSF Säkerhet Bas är utmärkt för dig som kommer i kontakt med säkerhetsfrågor, oavsett om du arbetar i en organisation med säkerhet eller som leverantör av säkerhet. Du får en översikt gällande säkerhetsarbetet för en verksamhet och med vikt på riskanalysen - lär du dig planera, genomföra och utvärdera säkerhetsarbetet. 

Kursens innehåll

  • Säkerhetsarbetets mål och allmänna inriktning
  • Riskanalys/metod och övning
  • Identifiering och värdering av risker och risknivåer
  • Skyddsplanering och säkerhetspolicy
  • Skyddsåtgärder och handlingsplaner
  • Mekaniskt skydd och elektroniskt skydd, larm och CCTV (kameraövervakning)
  • Personellt skydd
  • Krav, lagar, regler och principer

Kursens mål
Du känner till hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och du kan själv utföra riskanalyser och aktivt delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Du får kännedom om lagar, krav och regler inom säkerhetsområdet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som behöver baskunskaper i säkerhet. Handläggare av säkerhetsfrågor, chefer i olika typer av verksamhet, personer som arbetar med säkerhets-, personal- eller arbetsmiljöfrågor samt leverantörer av säkerhet, säljare, projekterare etc .

*Erbjudandet gäller anmälan för kurstillfällena under 2014 och för deltagare från samma företag (värde 12 700 kr). Anmäl både dig och din kollega i samma formulär.

BOKA KURS Kurstillfälle: 12-13 nov, Göteborg
BOKA KURS Kurstillfälle: 24-25 feb 2015, Malmö
BOKA KURS Kurstillfälle: 17-18 mars 2015, Sthlm
BOKA KURS Kurstillfälle: 14-15 okt 2015, Sthlm
BOKA KURS Kurstillfälle: 3-4 nov 2015, Göteborg

Praktisk info

Kursens längd
2 dagar

Datum och plats 2014
23-24 oktober - FULLTECKNAD
12-13 november, Göteborg

Datum och plats 2015
24-25 februari, Malmö
17-18 mars, Stockholm
14-15 oktober, Stockholm
3-4 november, Göteborg

Kursavgift 2014
12 700 kr exkl moms och måltidskostnad
Gå två, betala för en!

Kursavgift 2015
13 100 kr exkl. moms och måltidskostnad

Villkor
Läs mer om våra villkor här.

För mer information, kontakta:
Tomas Devenyi
Tel: 08-783 74 59
E-post: tomas.devenyi@
stoldskyddsforeningen.se


Kursen kan beställas som
företagsanpassad, efter
er verksamhets behov!

Anmäl ert intresse!