PRIVAT > Säkerhetsrådgivning för privatperson > Aktuella ämnen > Lösenord och information online

Skydda lösenord och information online

En digital värld innebär nya säkerhetsutmaningar. De senaste åren har nyhetsrapporteringen allt oftare handlat om hackare som kommit över lösenord eller gjort direkt riktade intrång i privatpersoners konton i ”molnet”.

Vi sparar allt mer information, bilder och filmer i molnet. Exempelvis använder du molnet som lagringsplats när du använder din privata email, sparar bilder i dropbox eller fyller i information om dig själv på sociala medier.

Ibland sparas saker i molnet utan att du tänker på det, t.ex. när du registrerar dig som användare på en e-handelssajt eller ett företags medlemssidor. Den informationen kan dessutom vara känslig då de ofta efterfrågar kortuppgifter och personnummer. Därför är det viktigt att skydda din digitala data så att inte obehöriga kan komma åt den.

Tips på vad du bör tänka på:

 Använd olika e-postadresser för olika typer av konton
Se till att använda olika e-postadresser för olika ärenden - då har du betydligt större möjlighet att sortera bort ”falska” e-postmeddelanden. Om du aldrig använder din jobb-adress för bankärenden finns det ingen som helst möjlighet för någon bank att kontakta dig via jobb-adressen. Får du då e-post om bankärenden till din jobb-adress kan du utgå ifrån att det är ett intrångsförsök.

 Använd ett annat användarnamn än din e-postadress
Din e-postadress är egentligen inget bra användarnamn. Därför ska du i den mån det går undvika att ange din e-postadress som användarnamn då en eventuell hackare får mindre användning för dina uppgifter om denne skulle lyckas hacka ditt konto.

 Välj inte personliga lösenord
Ditt barns namn, de fyra sista siffrorna i ditt personnummer eller lösenord såsom ABC123 är exempel på dåliga lösenord. Det finns idag datorprogram som ”gissar” sig fram till lösenord som är direkt kopplade till dig. Måste du välja ett personligt lösenord för att komma ihåg - använd inte datum eller dylikt som finns registrerade någonstans.

 Ha aldrig samma lösenord på flera konton
Om någon exempelvis kommer över ditt Facebook-konto får de tillgång till din e-postadress. Har du angett samma lösenord för de båda kontona har en eventuell hackare plötsligt tillgång till ditt e-postkonto och väsentligt mycket mer information.

 Ge aldrig mer information än vad som krävs
När du registrerar dig på exempelvis en e-handelssajt eller sociala medier ska du vara kritisk till varför du måste lämna vissa uppgifter. De uppgifter som är nödvändiga är för det mesta också tvingande. Ju färre uppgifter som kan hamna på vift, desto bättre.

 Byt lösenord – minst en gång om året
Ta för vana att byta dina lösenord lite då och då, i alla fall någon gång om året. Om du får vetskap om att någon molntjänst har blivit kapad (t.ex. Flickr, Gmail) och du har ett konto där, byt lösenordet direkt.

 Använd de förberedda säkerhetslösningarna
De flesta molntjänster har förberedda säkerhetslösningar som vi rekommenderar att du använder. Exempel på detta är 2-faktor-autentisiering där du inte bara använder användarnamn och lösenord utan servern känner av från vilken enhet du loggar in. Om servern inte känner igen enheten måste du ha en kod som skickas till dig i förväg för vidare inloggning.

Kostnadsfri rådgivning

Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta vår säkerhetsrådgivning!

0771-773 773
info@stoldskyddsföreningen.se

Vad är molnet?

Det så kallade ”molnet", eller "the cloud", används som en metafor för Internet, och uttrycket molntjänster innebär Internet-baserade tjänster.

Läs mer här