GODKÄNDA PRODUKTER/FÖRETAG > Sök godkända produkter & företag

Sök godkända produkter och företag i vår databas

Här kan du söka efter godkända företag och produkter som uppfyller krav i normer och standarder och som har blivit certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC.

Att företaget eller produkten är godkänd/certifierad leder till att SSF rekommenderar dessa. En kravställare, till exempel ditt försäkringsbolag, hänvisar ofta till godkända eller SSF rekommenderade produkter.

Starta din sökning genom att välja kategori i vänstermenyn.

För yrkesverksamma kan vi tipsa om SSF:s produktkatalog Säkerhetsguiden. Den innehåller godkända produkter, personer och företag certifierade och intygade av SBSC. Säkerhetsguiden kan köpas som abonnemang (2 utgåvor/år) eller som lösnummer.
Läs mer och beställ här