Normnytt!

TFFs norm TFFN 801 - Fordonslarm har reviderats och är nu fastställd .


Normen omfattar krav och provning för fordonslarm för personbilar och lätta lastbilar.

Den reviderade utgåvan omfattar även husvagnar och boendedelen i husbilar. Publicerad norm är daterad 4 januari 2013.