Nya krav för stöldskydd

Nu ses standarderna för stöldskydd över och SIS leder arbetet på Europanivå. Många har intresse av att det finns standarder som underlättar kommunikationen mellan tillverkare, inköpare och brukare. Med en definierad kvalitet och prestanda, kan kunden istället jämföra andra egenskaper som design och pris.


SIS leder arbetet på Europanivå och ordförande är Håkan Hedlund på Svenska stöldskyddsföreningen, SSF.

   – I Sverige har vi en lång tradition och en hög ambition av att tänka säkerhetsmässigt. Dessutom har vi erfarenhet av att arbeta med standarder, så för svenska intressenter är det viktigt att SIS har det internationella sekretariatet. Vi kan både ta till oss vad experter från andra länder menar och vi kan driva och påverka utvecklingen, säger Håkan Hedlund.

Standarderna gäller klassning, krav och provning av inbrottsskyddande dörrar, fönster, rulljalusier och fasta galler.
   – Närmast står en inventering av hur de fyra standarderna, som funnits sedan slutet av 1990-talet, tillämpas i de olika länderna; vilka positiva och negativa erfarenheter som dragits. Utifrån det kommer vi att ta fram en plan för fortsatt arbete, berättar Håkan Hedlund.
   Att standarder behövs inom området stöldskydd kan te sig självklart eftersom myndigheter, som polisen och försvaret, samt försäkringsbolag är viktiga intressenter. Men även andra aktörer som fastighetsbolag, byggbolag och konsumenter har intresse av att det finns standarder eftersom det underlättar kommunikationen mellan tillverkare, inköpare och brukare.
   – Ja, marknadens alla aktörer får ju ett gemensamt språk så att man talar om samma sak och på så sätt undviker missförstånd. En standardisering underlättar för alla parter att veta vad man ska fråga om och vilka krav som ska ställas. I slutänden får konsumenten förhoppningsvis en produkt där man inte behöver vara insatt i alla detaljer för att den ska fungera på ett seriöst sätt. Ju fler produkter som har en definierad kvalitet och prestanda, desto större möjligheter att jämföra andra egenskaper som design, pris och miljövänlighet, säger Håkan Hedlund.

Vilken effekt får en standard som är gemensam för Europa?
   – Marknaden blir avgjort större. Synen på inbrottsskydd kan också variera mellan olika länder, kulturella skillnader och olika behov kan ta sig uttryck även på detta område. I Norden har vi i allmänhet utåtgående dörrar, i Sydeuropa inåtgående och det påverkar givetvis konstruktionen av inbrottsskydd. Detsamma gäller en del övriga delar där byggnadsstandarden kan skilja sig åt. Målet med standarderna är att de ska definiera de gemensamma prestandanivåerna, säger Håkan Hedlund.

Text: Pamela Collin 

Översynen gäller fyra standarder inom området Inbrottsskydd: 
1. SS-EN 1627 Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Krav och klassindelning
2. SS-EN 1628 Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för statisk belastning
3. SS-EN 1629 Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för dynamisk belastning
4. SS-EN 1630 Dörrar, fönster, hängande glasfasader, galler och jalusier - Inbrottsskydd - Provningsmetod för manuella angrepp

Svenska Stöldskyddsföreningen har ett regelverk; SSF 200 Regler för mekaniskt inbrottsskydd, som ligger till grund för svenska försäkringsvillkor. Det refererar till standarder för dörrar, lås etc. 

För mer information, kontakta SIS projektledare Jonas Santesson, 
08-555 522 81, jonas.santesson@sis.se eller ordförande i SIS kommitté 
och i CEN arbetsgrupp: Håkan Hedlund, SSF Stöldskyddsföreningen,hakan.hedlund@stoldskyddsforeningen.se  

Läs mer på kommittésidan för SIS TK/179

Källa: sis.se