Stoppa ökande teleterror


Och då lägger jag det här även på tio dagars kredittid då ni betalar in fakturan och går det bra att jag skriver ert namn som referens eller har ni id-kod eller räcker det med ert namn?”

Kvinnan i telefonen pratar kulsprute­snabbt. Hon säger till sin telefonkund att denne måste betala 16 000 kronor för att bryta ett avtal som kunden anser sig aldrig ha ingått. ”Jag tycker det är tråkigt att du känner dig lurad men det är ingen som försöker lura dig.”

Det bandade telefonsamtalet spelas upp i ”P1-morgon” som exempel på ett växande problem: telefonbolag som säljer framför allt el- och teleabonne­mang samt pensionsrådgivning. De skickar bluffakturor på produkter du inte beställt, hotar med inkasso och kronofogde eller gör som med kvinnan ovan, kräver pengar för att upphäva ickeexisterande avtal.

De vänder sig främst till vad de ser som lätta mål: äldre och människor med företag. De första anses vara mer lättmanipulerade, de senare saknar den ångerrätt och den möjlighet att blockera försäljare som privatpersoner har.

Nu när pensionskuverten skickas ut ökar telefonterrorn från företag som erbjuder ”rådgivning”. En privatperson skriver till Konsumentverket: ”Jag blev uppringd av en säljare som pratade snabbt och oklart... Jag ville utnyttja min ångerrätt. Fick någon dag senare besked att jag skulle skicka in min kod så att de kunde placera mina pengar.”

Enligt Brottsförebyggande rådet ökar problemet med dessa typer av bluffakturor kraftigt. Mörkertalet antas också vara stort, eftersom många av oss hellre betalar den faktura vi är osäkra på än riskerar att den går till Kronofogden.

För sex år sedan kom en utredning fram till att existerande lagstiftning i stort sett räckte men att den tillämpades för dåligt. Men sedan dess har blufföretagen blivit fler och skickligare. Konsumentverket är bara en av de instanser som kräver lagändringar så att till exempel underskrift ska krävas för att ingå ett avtal.

Enligt justitieminister Beatrice Ask är frågan under utredning. Det får gärna ske skyndsamt. Dagens system tycks vara till för de skrupelfria försäljarna, inte deras offer.

Källa: dn.se