Om oss > Våra ideella projekt

Information och attitydpåverkan förebygger brott

Att arbeta brottsförebyggande handlar mycket om att förändra attityder, vilket är en av SSF:s främsta uppgifter.

En del i det arbetet genomför vi löpande genom attitydundersökningar inom olika aktuella områden. Vi har bl a undersökt attityder till kameraövervakning och attityder till häleri. Utifrån de resultat vi får, arbetar vi med opinionsbildning och informationskampanjer. Utöver det erbjuder vi också kostnadsfri telefonrådgivning till allmänhet och organisationer.

SSF är även en av de drivande parterna i Grannsamverkan som ger mätbar effekt på brottslighet i bostadsområden.

SSF medverkar också i en rad påverkansgrupper, såväl nationellt som internationellt, för att driva frågor kring säkerhetsnivåer, standards etc. Runt om i landet arbetar våra nio lokalstyrelser, utifrån lokala problemställningar, ideellt med olika brottsförebyggande projekt.


Rapport id-kapning

Enligt en riksrepresentativ undersökning som SSF Stöldskyddsföreningen låtit Demoskop genomföra är en majoritet av svenskarna beredda att låsa sitt personnummer för kreditprövning för att minska risken för id-kapning.

 

Läs hela rapporten