Hur kan vi hjälpa till?

Bli inte av med din båt eller båtmotor under vinterförvaringen

2019-09-12

Förra året stals drygt 2 500 båtmotorer och närmare 1 750 båtar i Sverige enligt statistisk från Brottsförebyggande rådet (Brå). En Demoskopundersökning som SSF Stöldskyddsföreningen låtit göra visar dessutom att 3 % av Sveriges båtägare någon gång blivit av med en båtmotor.

Det börjar bli dags att planera för båtupptagning vilket också tjuvar uppmärksammar eftersom det i vissa fall gör det enklare att stjäla båtar och båtmotorer som tagits upp för vinterförvaring. Det tar bara några minuter att köra iväg båten eller båtmotorn på ett släp från en obevakad båtklubb, uppläggningsplats eller sommarstugeområde.

Det finns en hel del man kan göra för att försvåra för tjuven som att t.ex. sätta ett kulhandskelås på släpet om båten står uppställd på tomten/båtklubben och DNA-märka båt och motor, säger Lina Nilsson expertrådgivare på SSF Stöldskyddsföreningen.

När det gäller hela båtar handlar stölderna ofta om beställningsjobb och många gånger lämnar båten landet mycket snart efter stölden. Båtmotorer och utrustning hamnar såväl utomlands som på andrahandsmarknaden här i Sverige.

Det finns flera olika tekniska metoder för att skydda sin båt men det allra effektivaste är att ha en aktiv Båtsamverkan för att minska antalet stölder av båt och båtmotorer runt om i landet. Båtsamverkan innebär bland annat att båtägarna tillsammans ser om varandras båtar oavsett årstid på båtklubb/uppläggningsplats, säger Rino Carlsson, Polis och nationell samordnare för Båtsamverkan.

Tips för en säkrare vinterförvaring

  • Starta eller delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under alla årstider.
  • Placera båtarna på uppställningsplatsen så att stölder försvåras.
  • Sitter båtmotor kvar på båten, se till att den är fastlåst med godkänt certifierat lås.
  • Båt, motor och utrustning bör stöldskyddsmärkas och installera spårsändare.
  • Förvara din båtmotor inlåst. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
  • Ta bort allt som du kan ta bort från båten som är stöldbegärligt.
  • Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter på din båt, motor, utrustning, märkning m.m. så det snabbt kan anmälas om någonting blir stulet. Fotografera gärna!

Fler tips om båtstölder från SSF.

Se även avsnittet om båtstölder i Stoppa Tjuven, Jonas Mästertjuven!

För mer information kontakta:

Per Klingvall, Chef Rådgivning SSF Stöldskyddsföreningen,
070-301 68 05
per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se

Rino Carlsson, Polis och nationell samordnare Båtsamverkan,
073 9100 17
Rino.carlsson@polisen.se