Hur kan vi hjälpa till?

Tolkning Covid-19 och certifiering

Kategori:

Tolkningsdokument

På grund av Covid-19 kan certifieringsorganen ha svårt att genomföra revisioner på plats hos företag. Certifieringsorganen kan även ha svårt att genomföra personcertifiering genom salexaminationer. Detta kan få konsekvenser för den enskilde certifikatsinnehavaren. SSF Stöldskyddsföreningen har därför utrett förutsättningarna och ger här tolkningsstöd för vad som kan vara acceptabel nivå under en övergångstid.

Tolkning Covid-19 och certifiering 20-04-01