Hur kan vi hjälpa till?

Tolkning recertifiering

Kategori:

Tolkningsdokument

I uppkommen samhällspåverkande situation kan certifieringsorgan komma att få problem gällande recertifiering av befintliga certifikat. Detta tolkningsdokument avser certifieringsorganets agerande vid sådan extra ordinär händelse.

Tolkning recertifiering 20-03-17