FÖRETAG > Konsult

Oberoende säkerhetskonsult vid upphandling och projektering


Dagens säkerhetsarbete kräver en kontinuerlig uppdatering av kunskapsnivån hos beställare, leverantör och användare. Kraven på avancerade tekniska lösningar ökar och därmed även kraven på att säkerställa kompetens hos beställare, projektörer och installatörer. Det blir allt svårare att, i egen regi, upprätthålla en bred kompetens inom hela säkerhetsområdet.

SSF har en väl utbyggd konsultverksamhet inom säkerhetsområdet, anpassad för såväl små som stora företag, kommuner, landsting, myndigheter m fl.

Vid en upphandling av säkerhetssystem hjälper SSF bland annat till med:

  • Behovsanalys utifrån gällande normer, regler och krav från t ex försäkringsgivare
  • Upprättande av kravspecifikation gällande produktkrav, projekteringsunderlag samt leverantörs-/installationskrav
  • Utvärdering av inkomna anbud
  • Oberoende verifiering av projekteringslösningar inom lås- och inbrottslarmanläggning, tillgänglighet, utrymning och förvaring
  • Slutbesiktning efter installation

I samband med upphandling skapar en tydlig kravspecifikation förutsättningar för att den önskade säkerhetslösningen uppfyller beställarens krav. Därigenom ges bättre möjlighet att erhålla jämförbara anbud och det dessutom minskar risken för tilläggstjänster i efterhand. Detta skapar lättare kalkylerbara kostnader och en bättre tidsplan för installation och driftsättning.

Utöver detta erbjuder SSF Konsult:

  • Riskanalys för såväl stora som små objekt
  • Säkerhetsbesiktning
  • Inventering av befintligt mekaniskt skydd och förslag på åtgärder
  • Inventering av befintligt elektroniskt skydd och förslag på åtgärder

 

Kontakt SSF Konsulttjänster

Kontakta oss för mer information, rådgivning och offert gällande konsulttjänster.

Erik Lövgren
E-post: erik.lovgren@
stoldskyddsforeningen.se

Tips!

Hos oss kan du utbilda dig till Certifierad Säkerhetschef.

 

 

 

Läs mer här