FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning

Säkerhet med ett helhetsperspektiv

Säkerhet handlar om att förebygga och begränsa de skador som kan drabba företaget/organisationen, person, egendom mm till följd av de risker som finns i anslutning till verksamheten.

Säkerhetsmedvetande i verksamheten är grunden till säkerhetsarbetet. Skyddsåtgärder väljs utifrån riskinventering och riskanalys, med aktuella krav, regler och lagar som grund. För ett fullvärdigt skydd ska samtliga bitar i helheten finnas representerade. Åtgärderna vägs mot ekonomiska risker och möjligheter. Utöver det kan man välja att försäkra sig mot riskerna.

Det hjälper knappast att ha det allra säkraste låset om dörren är svag och dålig. För en bra helhetslösning krävs en uppbyggnad av säkerheten utan svaga länkar. Det är då nödvändigt att också väga in medarbetarnas roll i säkerheten. Utifrån rutiner och instruktioner måste varje enskild medarbetare bidra till en god säkerhetskultur på företaget och ta sitt ansvar. Om inte den siste som lämnar företaget låser och larmar så hjälper förstås inte det allra bästa låset eller larmanläggningen.

Kostnadsfri säkerhetsrådgivning
Ring gärna och rådgör med oss innan du väljer säkerhetslösning.
Tel: 0771-SSF SSF (0771-773 773)
E-post: info@stoldskyddsforeningen.se

Tips!

Hos oss kan du utbilda dig till Certifierad Säkerhetschef.

 

 

 

Läs mer här

Nyhetsbrev

Anmäl dig för vårt nyhetsbrev så får du löpande nyheter, erbjudanden och förebyggande råd och tips från SSF.news letter

 


Klicka för anmälan

Nyckelbricka för företag

 

Läs mer och beställ