FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Bluffakturor

Bluffakturor

Förekomsten av bluffakturor har ökat kraftigt de senaste åren och har blivit ett allt större problem för många företag. Även privatpersoner drabbas allt oftare av bluffakturor.

Som företagare är risken för att få bluffakturor stor. Bluffakturor är fakturor eller orderbekräftelser på en tjänst eller produkt som ett företag inte har beställt eller uppfattat som en beställning. Det kan till exempel vara något som uppfattats som ett kostnadsfritt erbjudande.

En bluffaktura ser ut som vilken faktura som helst, det kan med andra ord vara mycket svårt att se om fakturan är oriktig. Men har man inte beställt så ska man bestrida! Läs om hur du bestrider här: www.bestrid.nu

Det finns i huvudsak två olika typer av bluffakturor, dels sådana som kommer från ett verkligt bolag och dels sådana där det inte finns något bolag bakom.

Om du fått en bluffaktura är det viktigt att hantera underlaget på rätt sätt. Svensk Handel ger råd om hur du ska hantera en bluffaktura. Du kan också kontrollera om företaget finns med på Svensk Handels Varningslista. Varningslistan varnar bland annat för bluffakturor, men också för företag med oseriösa försäljningsmetoder eller för erbjudanden och utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Vidare kan du alltid vända dig till SSF Stöldskyddsföreningens rådgivning om du behöver råd hur ditt företag skall hantera en bluffaktura:
Tel: 0771-773 773
info@stoldskyddsforeningen.se


Se även denna nedladdningsbara pdf från Polisen för mer information

Läs mer via följande länkar:

www.facebook.com/Polisen 
http://www.facebook.com/pages/Polisen-Bedr%C3%A4geri/546406245370971
(kontinuerligt uppdaterat material om bedrägerier)
www.Polisen.se
(Polisens officiella webbsida)
www.svenskhandel.se/varningslistan 
(ledande sammanställning av konstaterade blufföretag)
www.foretagarna.se
(har en hel del material ang. bestridande)
www.internetsweden.se
(mycket material om internetsäkerhet och it-brott, samt om bluffakturor)
www.datainspektionen.se 
(tillsynsmyndighet över inkassobranschen)
www.kronofogden.se/bluffakturor.html
(uppgifter om hantering av bluffakturor)
www.domstol.se/Tvist/
(fakta om handläggning av tvistemål i domstol
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1942-740/#K1
(Rättegångsbalken 18:8a, som behandlar rättegångskostnader vid förenklade tvistemål, s k FT-ärenden)