FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Dörrportalen

Dörrportalen

Dörrblad med tillhörande karmstycke är vad vi inom arbetsgrupp "Dörrportalen" kallar för dörrmiljön. I dörrmiljön träffas många olika aktörer, i extrema fallet över 10-talet olika tekniker från olika branscher. För att försöka definiera roller samt klargöra vilka regler som gäller i dörrmiljön skapades år 2008 denna portal.

Projektören har alltid ett stort ansvar i att samordna alla intressenter i dörrmiljön.

Innan projektstart är det viktigt att reda ut och dokumentera:

  • Vem av dessa tar ansvar för att dörrmiljön är korrekt utformad, installerad och avprovad när alla system skall samverka?
  • Vem av dessa tar ansvar för dörrmiljön under garantitiden?
  • Vem av dessa tar ansvar för drift och underhåll under livscykeln?   

Sammanställning och exempel över inblandade i en dörrmiljö, uppställningen har ingen inbördes ordning i prioritet:

Kravställare:   Arkitekt/Projektör
    Brandskyddsansvarig
    Drifttekniker
    Säkerhetsansvarig
    Försäkringsbolag
    Förvaltare/ägare
     
Installatörer:   Brandlarmsinstallatör
    Förvaltarens/slutkundens låssmed
    Elektriker
    Fogare
    Glasmästare/Glas och metallmontör
    Golvläggare (tröskel)Passageinstallatör, kan det vara flera om förvaltare och hyresgäster har sin egen kortläsare.
    Installatör av dörrautomatik eller dörrstängare
    Installatör av IR läsare
    Installatör av porttelefon
    Larminstallatör
    Låssmed vid nyproduktion på uppdrag av totalentreprenad
    Målare
    Smed
    Snickare
    Stensättare, markentreprenad (tröskel mot utsida)

 
         
   
    
      
   
   
   
   
   
     
   
     
   
   
   
 

Dörrportalen.se

Dörrportalen