FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Fysiskt skydd

Val av skyddsåtgärder

Valet av skyddsåtgärder ska grundas på de risker som upptäcks vid riskanalysen och målet är att kombinera skyddsåtgärder på ett sådant sätt att risknivån minimeras till lägsta möjliga kostnad.

Enkelt uttryckt kan man säga att skyddsåtgärder finns av fem olika slag:

  1. Mekaniskt skydd
  2. Områdesskydd
  3. Värdeförvaring
  4. Elektronisk säkerhet
  5. Personella skydd och tjänster (bevakning)