FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Hot och våld

Hot och våld

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljön är tillräckligt bra. Detta innebär bl a att identifiera och dokumentera de risker som finns, informera och utbilda medarbetarna om riskerna i arbetet och hur dessa risker kan förebyggas eller undvikas och upprätta särskilda säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som är riskfyllda.

I arbetsgivarens ansvar ingår också att ha beredskap för när hot eller våld inträffar. Det innebär att utreda olyckor och tillbud, ha dokumenterade rutiner så att första hjälpen och krisstöd fungerar och anmäls till försäkringskassan.

Checklista – förebyggande arbete

 1. Gör en inventering. När, var och hur kan hot, våld och rån inträffa?
 2. Inventera tänkbara åtgärder för att förebygga hot, våld och rån. Vidta de åtgärder som kan ge mest och bäst effekt.
 3. Utse en krisgrupp inom företaget, med extern medverkan
 4. Upprätta anhöriglistor med namn, telefonnummer och adresser.
 5. Fastställ olika medarbetares uppgifter vid en akut situation.
 6. Förbered och fastställ riktlinjer för vilket stöd och hjälp som ska ske till en drabbad medarbetare.
 7. Upprätta rutiner för vad som bör ske på en brottsplats.
 8. Öva signalementstagning.
 9. Förbered de åtgärder som ska vidtas om hot, våld eller rån har inträffat.

Checklista – pågående hot och våld

 • Försök att lugna vederbörande
 • Försök att uppträda lugnt.
 • Om möjligt, försök att vara uppmärksam på situationen.
 • Utlöses hotet till handling, försök fly samtidigt som du ropar på hjälp.
 • Om den som hotar avviker, kontakta chef och beskriv vad som hänt. Lämna signalement så snart som möjligt.
 • Kontakta chef och beskriv vad som hänt. Fyll i rapportblanketten.
 • Försök att hjälpa en arbetskamrat som är utsatt för en hotfull situation på alla sätt.
 • Uppmärksammar du en kollega som är hotad – ta kontakt med chefen.

Hjälpblankett - att fylla i när hotet kommer in (Pdf)

Hjälpblankett - att fylla i efter att hotet mottagits (Pdf)

Efter en akut situation
Efter en akut situation behöver de drabbade (de direkt drabbade men även andra) stöd och hjälp för att bearbeta det psykologiska trauma som den akuta situationen har inneburit. Dessutom måste det till en mycket kritisk granskning av det skydd (eller det obefintliga skydd) som man har och de strategier som man arbetat efter

Mer infomation hittar du på Arbetsmiljöverket.

Vill du lära dig mer? Vi erbjuder kursen Hot och våld - före, under, efter.