FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Interna brott

Att förebygga interna brott

Mekaniskt skydd, larm och passersystem är idag ofta en förutsättning för att skydda företaget mot yttre angrepp som t ex inbrott. Däremot har sådana åtgärder mindre effekt mot den interna brottsligheten. Nedan följer några råd för att förebygga att interna brott sker.

 • Klara och entydiga regler grundad på fastställd säkerhetspolicy
 • Agera alltid konsekvent
 • Skapa arbetstrivsel/ lojala medarbetare
 • Analysera svinnet/ange mål för svinnminimering
 • Vidtag brottsförebyggande åtgärder
  - förbättra skalskyddet
  - installera brottsförebyggande teknik
  - skapa ordning och reda
  - etablera anonym tipsanmälan
  - bygg skyddsnät
  - delegera ansvar (visa förtroende – följ upp)
  - arbeta med attitydpåverkan
  - återkommande information och utbildning
 • Noggrann rekrytering
 • Utdrag ur person- och belastningsregistret
 • Genomtänkt introduktion och säkerhetsinformation
 • Vid intern information och utbildning – utgå från idén att ”vi skall hjälpa varandra att förbli ärliga”

Vill du lära dig mer? Vi erbjuder kursen Interna brott - att utreda och använda rätt intervjuteknik.