FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Krishantering

Krishantering

En viktig strategi i säkerhetssammanhang är att vara förberedd även på det mest osannolika. En kris kan se ut på många olika sätt och därför är det svårt att förbereda sig för dem. Här är några generella tips.

  1. Utse en krisgrupp. Antalet personer och funktioner kan variera, men en krisledare måste finnas. Engagera externa experter som psykologer och präster till krisgruppen.
  2. Gör en enkel krisplan. Planen ska t ex innehålla telefonnummer till krisledningsgruppen, ansvarsområden och viktiga åtgärder som behöver genomföras under krisens första timme.
  3. Öva. Krisgruppen behöver övning för att bli ett sammansvetsat team. Ofta kan det räcka med att diskutera hur ni ska agera med utgångspunkt från krisplanen i olika situationer.
  4. Krisläge. Kommunicera omgående på företagets hemsida vad som har hänt. Att själv publicera fakta är alltid bäst.
  5. Informera personalen. De anställda måste snabbt får reda på vad som hänt Och få den hjälp och stöd som behövs.
  6. Fatta beslut. Skaffa snabbt information och agera utifrån denna. Var beredd på att ändra besluten om ny information kommer fram.
  7. Red ut känslorna. Sammankalla krisgruppen efter ungefär en vecka och diskutera igenom hur ni upplevt situationen
  8. Analysera. Vad gjordes bra eller mindre bra? Och vad kunde ha gjorts bättre? Resultatet kan bilda ett bra underlag för revidering av krisplanen

Mer infomation om krishatering och krisstöd hittar du hos Arbetsmiljöupplysningen och Arbetsmiljöverket.