FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Att resa i tjänsten

Att resa i tjänsten

Risken för att råka ut för livsomvälvande händelser vid utlandsresor, som t ex flygplanskapning eller gisslantagning, är liten. Men risken för att bli utsatt för våldsbrott som t ex rån, misshandel eller för den delen sjukdomar och olyckor, ökar i främmande miljöer. Långvariga förseningar, elavbrott, brand eller ren katastrofrisk är besvärande även om de inte drabbar den enskilde rent fysiskt.

Allmänna råd för resan

 • Ta en fotostatkopia av pass, resecheckar och kreditkort och lägg dem i resväskan. Bra att ha om originalen blir stulna. Ta med fyra extra passfoton.
 • Se över försäkringsskyddet. Ta med försäkringsbeskedet. I vissa länder kan man få fri sjukvård eller sjukvård till nedsatt kostnad. Se över krav på vaccinering. Försäkringskassan har lämpligt material som informerar om vad som gäller för det land man skall vistas i.
 • Resplanen skall lämnas till så få som möjligt men definitivt till någon på företaget och till eventuell kontaktman på resmålet.
 • Tänk på att bokning via resebyrå ökar risken för att obehöriga kan få vetskap om resan
 • Undvik att använda företagets namn under resan, på hotellet, vid bokningar eller andra beställningar. Använd alltid det egna namnet vid sådana tillfällen.
 • Valuta skall växlas och resecheckar anskaffas före avresan. Undvik alltid växling på gatan.
 • Tag kopior av recept eller medicinsk information om eventuell sjukdoms art och latinska namn samt namn på läkemedel.
 • Gör dig så neutral som möjligt. Rensa plånboken eller handväskan inför resan. Undvik att ta med onödiga kontokort, bankböcker, saldobesked, nycklar till bostad och företag samt passagekort till företaget, medlemskort till föreningar, politisk eller religiös litteratur eller böcker av vissa författare.
 • Bär alltid en förteckning med telefonnummer till de personer som skall kontaktas i en nödsituation. Gör ett akutkort för plånboken och ett för resväskan med uppgift om blodgrupp och vem som svarar för eventuella sjukvårdskostnader.
 • Notera telefonnumret till larmcentral som är kopplad till din tjänstereseförsäkring. Telefonnumret till konsulatet/ambassaden på orten eller i landet är bra att ha. Givetvis skall du ha telefonnumret till det eller de företag som du skall besöka liksom till kontaktpersoner i respektive företag. Lokala polisens telefonnummer kan vara bra att ha liksom telefonnummer till företagets läkare och till sjukhus.
 • Du bör informera dig om det allmänna läget i det land/område som du skall besöka. Detta gäller inte enbart det politiska läget eller kriminaliteten utan även t ex sjukdomar och eventuella epidemier. Utrikesdepartementet kan lämna värdefulla upplysningar.
 • Bär inte bilnycklar och bostads/företagsnycklar på samma ring.