FÖRETAG > Säkerhetsrådgivning > Säkerhetskultur

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur kan beskrivas som en form av risk- och säkerhetsmedvetenhet som finns med i det dagliga arbetet hos varje medarbetare. Säkerhetsfrågorna skall ha en given plats i organisationens personalarbete; från rekrytering och under hela anställningstiden. God säkerhetskultur kännetecknas av engagemang hos personalen.

Det innebär att man förväntas vara:

 1. Uppmärksam på säkerhetsrisker
 2. Veta hur man skall agera när risk/skada uppstår
 3. Själv vara delaktig och förstå säkerhetsrisker i sitt arbete
 4. Reflektera över hur man kan förbättra säkerheten
 5. Känna till rutiner och policy

Några ”strategier” för att motivera medarbetare:

 • Skapa rimlig, balanserad säkerhet (som kan förstås av alla).
 • Arbeta med att åstadkomma en bra arbetsmiljö och ett gott klimat på alla nivåer.
 • Ange och tillämpa
  - de normer och värderingar som skall gälla i organisationen
  - säkerhetsarbetets mål och inriktning
  - de gränser som gäller samt konsekvenserna vid överträdelser
 • Förbättra din informationsteknik.
 • Arbeta med attitydpåverkan.
 • Återkommande information i flera sammanhang, från rekryteringen och framåt
  - under möten och planeringssamtal
  - på kurser och konferenser
  - i informationsblad och genom anslag
 • Lär ut/informera om skydd och säkerhet i hemmet, i bilen, i båten.

Några ”strategier” för att motivera ledningen:

 • Definiera säkerhetsarbetets förväntade resultat i ekonomiska termer
  - lär företagsekonomi.
 • Etablera samarbete med ekonomifunktionen
 • Etablera samarbete med personal- och utbildningsfunktionen*.
 • Säkerhetschefen på rätt nivå i företaget
 • Få ledningen att inför andra deklarera en säkerhets-
  - ståndpunkt
  - anda
  - idé
  - policy