FÖRETAG > Utbildning

SSF Säkerhetsutbildning - vi tänker på helheten

Här kan du ladda ner en pdf för våra utbildningar 2015. Klicka på bilden om du vill läsa i helskärmsläge och ladda ner/skriva ut katalogen.

Säkerhetsarbetet är en strategisk och taktisk resurs i verksamheten. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och i SSF:s säkerhetsutbildningar får du tillgång till de praktiska verktygen.

Lång erfarenhet av säkerhetsutbildningar

SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar och genomför allt från korta seminarier till mer omfattande utbildning inför certifiering. Genom vårt nätverk och vår sakkunskap erbjuder vi utbildningar som förbereder din verksamhet för morgondagens säkerhetsarbete.

Helhetsperspektiv för ett fullvärdigt skydd

Säkerhetsmedvetande i verksamheten är grunden till säkerhetsarbetet. Skyddsåtgärder väljs utifrån riskinventering och riskanalys, med aktuella krav, regler och lagar som grund. För ett fullvärdigt skydd ska samtliga bitar i helheten finnas representerade. Åtgärderna vägs mot ekonomiska risker och möjligheter. Utöver det kan man välja att försäkra sig mot riskerna.

Säkerhetsutbildning

Bläddra i vår utbildningsfolder för 2015 direkt i din webbläsare

Här kan du ladda ner vår utbildningsfolder för 2015 (pdf)

Läs mer om företagsanpassad säkerhetsutbildning

Alla våra kurser finns också hos utbildning.se

Företagsanpassad utb.

Investera i en skräddarsydd utbildning anpassad efter din verksamhets behov!

 

Läs mer här