SSF Säkerhet Bas

Skaffa en bra bas för säkerhetsarbetet!
Säkerhetsmedvetenhet är viktigt nästan oavsett vad du arbetar med. Med goda baskunskaper har du lättare att förstå hur säkerhetsarbetet bör drivas, eller möjligheter att specialisera dig efter hand.

SSF Säkerhet Bas är särskilt bra för dig som ansvarar för, eller levererar, säkerhetslösningar.

Under två dagar får du god översikt kring hur du planerar säkerhetsarbetet, samtidigt som du stärker din kompetens för att genomföra riskanalyser. Du känner till hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och kan själv utföra riskanalyser och delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Dessutom går vi igenom de lagar, krav och regler som påverkar säkerhetsarbetet.

Kursens innehåll

  • Säkerhetsarbetets mål och allmänna inriktning 
  • Riskanalys/metod och övning
  • Identifiering och värdering av risker och risknivåer
  • Skyddsplanering och säkerhetspolicy
  • Skyddsåtgärder och handlingsplaner
  • Mekaniskt skydd och elektroniskt skydd, larm och CCTV (kameraövervakning)
  • Personellt skydd
  • Krav, lagar, regler och principer

Kurslitteratur
Normen SSF 200 och handboken Praktisk säkerhet ingår som kurslitteratur (värde 1 310 kr).

Kursens mål
Du känner till hur mekaniskt och elektroniskt skydd kan bidra till säkerheten i en verksamhet och du kan själv utföra riskanalyser och aktivt delta i planeringen av säkerhetsarbetet. Du får kännedom om lagar, krav och regler inom säkerhetsområdet.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som behöver baskunskaper i säkerhet. Handläggare av säkerhetsfrågor, chefer i olika typer av verksamhet, personer som arbetar med säkerhets-, personal- eller arbetsmiljöfrågor samt leverantörer av säkerhet, säljare, projekterare etc .

*Erbjudandet gäller anmälan för kurstillfällena under 2015 och för deltagare från samma företag (värde 13 100 kr). Anmäl både dig och din kollega i samma formulär.

BOKA KURS Kurstillfälle: 14-15 okt, Stockholm
BOKA KURS Kurstillfälle: 3-4 nov, Göteborg

Praktisk info

Kursens längd
2 dagar

Datum och plats 2015
24-25 februari, Malmö
17-18 mars, Stockholm
14-15 oktober, Stockholm
3-4 november, Göteborg

Kursavgift 2015
13 100 kr exkl. moms och måltidskostnad
Gå två, betala för en!

Villkor
Läs mer om våra villkor här.

För mer information, kontakta:
Tomas Devenyi
Tel: 08-783 74 59
E-post: tomas.devenyi@
stoldskyddsforeningen.se


Kursen kan beställas som
företagsanpassad, efter
er verksamhets behov!

Anmäl ert intresse!