Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Brist i samverkan mellan myndigheter och andra aktörer ger utrymme för kriminalitet och samhällskris 
08.30 – 09.30

Ökade hot mot samhället form av kriminalitet och hot mot samhällsviktiga funktioner vid terror kräver bättre samverkan mellan polis, kommun, myndigheter och inte minst privat sektor men struktur saknas. Politiska riktlinjer krävs för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Hur kan säkerhetsbranschen samarbeta med myndigheter som Polisen, MSB, Försvarsmakten med flera. Kan ny teknik som säkerhetskameror användas i ökad omfattning för att förebygga brott och samtidigt vara en resurs vid krishantering? Behöver lagar ändras för att alla tillgängliga resurser verkligen ska kunna användas?

Medverkande:

  • Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen
  • Anders Ygeman, Inrikesminister Regeringen (S)
  • Beatrice Ask, Riksdagsledamot (m)
  • Roger Haddad, Riksdagsledamot (L)
  • Ebba Östlin, Kommunstyrelseordförande Botkyrka (S)

Moderator: Hasse Aro