Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Det digitaliserade samhället – hur sårbara är vi?
15:00-16:00

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för samhället och utvecklingen varken vill vi eller kan vi bromsa. Digitaliseringen kräver dock kommunikation via internet men fungerar internet så bra som det förväntas? Allt mer information flyttar in i molnet. Hur tillgängligt och driftssäkert är vårt nät? Vad skulle stormen Gudrun få för effekt på samhället idag?

Under seminariet diskuteras hur det digitaliserade samhället påverkar oss, hur vår sårbarhet ser ut och vilka konsekvenser det kan ge. Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilka beroenden finns? Vilken beredskap har vi att möte de alltmer komplexa hot digitaliseringen innebär.

Medverkande

  • Patrik Fältström, chef forsnings- och utvecklingsavdelningen Netnod
  • Annica Bergman, PTS, chef nätsäkerhetsavdelningen
  • Jimmy Persson, Teknisk Produktchef, Stadsnätsföreningen
  • Allan Widman (F) ordförande Försvarsutskottet
  • Alf Karlsson, statssekreterare åt digitaliseringsminister Peter Eriksson

Moderator: Lena Bartholdson