Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Välkommen till Säkerhetspaviljongen – mötesplatsen för trygghetsfrågor i Almedalen

SSF och säkerhetsbranschen inbjuder till en heldag om trygghetsfrågor onsdag den 5 juli, Wisby Strand, Strandvägen 4.

08:30 Brist i samverkan mellan myndigheter och andra aktörer – ökat utrymme för kriminalitet?

Resurserna är begränsade – politiker och beslutsfattare måste se utanför dagens ramar för att skapa ett mer robust samhälle som klarar terrorhot, naturkatastrofer och även minskar utanförskap och kriminalitet. Polisen behöver avlastas från enklare men resurskrävande arbetsuppgifter och kommuner behöver få tydligare riktlinjer för att samverka över hela samhället för att öka tryggheten. Hur kan säkerhetsbranschen samarbeta med myndigheter som Polisen, MSB, Försvarsmakten med flera?
Läs mer >>

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen

09:45 Organiserad brottslighet och terror – problembild och lösningar

Vårt samhälle är utsatt för hög belastning när det gäller exempelvis ungdomsvåld, gängkriminalitet, organiserad brottslighet och terrorism. Många debatterar tryggheten i samhället och har olika förslag på hur den kan öka. Under detta seminarium lyfts bland annat nya modus inom it-brottslighet, terrorism, problem i utsatta områden och identitetsproblematik fram och därefter debatteras vad som krävs för att komma tillrätta med dessa samhällsbelastande problem.
Läs mer >>

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen

11:00 Stannar samhället utan kontanter?

Idag håller kontanterna på att försvinna i samhället. Från 2007 till 2017 har den samlade kontantsumman minskat med 35 % och risker att knappt räcka till vid ökat behov. Utan politiska beslut och riskanalys försvinner ett betalningsmedel som varit bland det säkraste i flera hundra år som fungerar oavsett politisk påverkan eller om det finns ström. Kan ett samhälle utan kontanter fungera fullt och hur löser man betalningar vid störningar. 

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SäkerhetsBranschen

12:30 Du omkommer när grannens lägenhet brinner

Idag måste alla bostäder var utrustade med brandvarnare som ska upptäcka bränder innan den blir för stor men vad händer om grannens lägenhet under dig brinner. Får du varning och hur kan flerbostadshus skyddas bättre mot dödsbränder? Vilka råd ger räddningstjänsten till dig som boende? Är nya bostäder säkrare än äldre och sker det någon utveckling inom brandskyddet när nya bostäder byggs. Ska myndigheterna förändra kraven på fastighetsägarna för att öka tryggheten för de boende?

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SäkerhetsBranschen

13:45 Internet of Things eller Internet of Evil Things?

IoT skapar möjligheter för en enklare och mer uppkopplad vardag. Vi kan redan idag styra en hel del av prylarna i hemmet och på kontoret med våra mobiler, vilket känns enkelt och smidigt. Utvecklingen är en viktig del av digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomi där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera. Men vad finns det för risker egentligen? 
Läs mer >>

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen

15:00 Det digitaliserade samhället – hur sårbara är vi?

Under seminariet diskuteras hur det digitaliserade samhället påverkar oss, hur vår sårbarhet ser ut och vilka konsekvenser det kan ge. Hur ser ansvarsfördelningen ut och vilka beroenden finns? Vilken beredskap har vi att möte de alltmer komplexa hot digitaliseringen innebär. 
Läs mer >>

Moderator: Hasse Aro
Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen