Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

DNA-märkning avskräcker tjuven

I Sverige såväl som utomlands har områden där företag genomfört DNA-märkning – och satt upp dekaler och skyltar om att så skett – haft en kraftig reduktion i antalet inbrott. Genom den avskräckande effekten som dekalerna och skyltarna har slipper företagen också den kostnad som även misslyckande inbrottsförsök kan medföra, inte minst i form av skadegörelse.

DNA-märkningen är svår att upptäcka med blotta ögat utan att den belyses med UV-ljus. Märkningen är också i princip omöjlig att avlägsna då det räcker med ca 100 molekyler för att kunna utläsa DNA-koden.

Polisen kan direkt på plats med hjälp av sina UV-lampor, som är på väg att bli standard i de flesta polisbilar, hitta märkningen och i nästa steg se vem som är den rättmättige ägaren till godset. Detta gör att ligor och andra inte gärna vill befatta sig med gods som är DNA-märkt, något som ligorna är väl medvetna om när de väljer sina inbrottsobjekt.

Ring oss på 0771 - 773 773
Eller låt oss kontakta dig för att berätta mer om hur vi kan hjälpa dig med DNA-märkning.
Tack, vi hör av oss.
Tekniskt fel, var vänlig verifiera formuläret och försök igen.