Framtidsdagen 2019

Framtidsdagen 2019 - om samhällets digitala transformation och medföljande cyberbrottslighet
Anmäl dig här

Om samhällets digitala transformation och medföljande cyberbrottslighet

På Framtidsdagen har SSF alltid diskuterat och debatterat aktuella frågor inom säkerhetsområdet och i år kommer vi att ta en särskild djupdykning inom samhällets digitala transformation, hur vi skyddar oss mot digital brottslighet och vad digitaliseringen ger för möjligheter och svårigheter.  Några av de frågeställningar vi kommer att möta under dagen är:

  • Hur ser företagens och samhällets digitala transformation ut framgent?
  • Vilken brottslighet kan vi förvänta oss att möta i den digitala världen
  • Hur ska vi mobilisera våra resurser för att kunna möta den digitala brottsligheten?
  • Vilket ansvar måste övriga aktörer i samhället, såsom företag, organisationer och individer ta för att skydda oss mot brottslighet och skapa ökad informations- och cybersäkerhet?
  • Vad behöver vi utveckla för förmågor, utöver de rent militära, polisiära och relevanta myndigheters?

Seminarieprogram

0900–1210

Välkomstord, SSF:s digitala transformation i en digital värld
Thomas Brühl, vd SSF Stöldskyddsföreningen

Det digitala hotet mot samhället
Richard Oehme, Senior rådgivare Knowit
Tidigare: Verksamhetschef för Cybersäkerhet och samhällsviktig verksamhet MSB, chef för Regeringskansliet Säkerhetssektion, Analyschef vide Statsrådsberedningen, olika befattningar på FRA

Internet som brottsplats för bedragare
Jan Olsson, Kriminalkommissarie, Talesperson Nationellt It-brottscenter

Att kidnappa bolag i den digitala världen
Stefan Lundberg, chefsåklagare och strategisk samordnare av brottsförebyggande arbete Ekobrottsmyndigheten

AI – Den nya digitala brottslingen
Åsa Schwartz, Författare och cybersäkerhetsexpert

Vd.:s utmaningar i den digitala transformationen
Charlotte Mattfolk, Strategisk rådgivare för digital och hållbar transformation
Tidigare vd på Cartina AB samt Docere Intelligence & Strategy AB

1250–1500

Samhällets digitala transformation -En framtidsvision
Arash Gilan, Företagsledare och författare till böckerna Get digital, or die samt Apparnas planet.

Försvarsmaktens nya cybersoldater
Överste Patrik Ahlgren, Försvarsmakten

Paneldiskussion: Hur möter vi framtida digital brottslighet
Johan Pehrson (L), ledamot i Justitieutskottet inleder
Thomas Brühl, Richard Oehme, Charlotte Mattfolk, Arash Gilan

SSF Polisstipendium
Utdelning av årets Polisstipendium

Moderator:

Annika Nordgren Christensen
Debattör samt Försvars- och säkerhetspolitisk expert

Direkt efter programmets slut

Alkoholfritt mingel

Tid och plats

• 21 november
• Heldagsevent, 6 timmar, kl 09.00 – 15.00 (kaffe och smörgås serveras från 8.30) och dagen avslutas med mingel
• Folksams hörsal, Bohusgatan 14 i Stockholm

Kursstart och plats

21 Nov 2019, Stockholm

Utbildningens längd

09.00 - 15.00

Kursavgift

Fritt

Anmälningssidan till Framtidsdagen är stängd då det är fullt.

Vill du stå på väntelista kontakta:

Per Klingvall
per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se
070-301 68 05