Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Säkerhetskonsult

Dagens säkerhetsarbete kräver en kontinuerlig uppdatering av kunskapsnivån hos beställare, leverantör och användare. Kraven på avancerade tekniska lösningar ökar och därmed även kraven på att säkerställa kompetens hos beställare, projektörer och installatörer. Det blir allt svårare att, i egen regi, upprätthålla en bred kompetens inom hela säkerhetsområdet.

Stöldskyddsföreningens säkerhetskonsulter har lång erfarenhet inom både teknisk säkerhet och inbrottsskydd. Genom att vi ständigt uppdaterar oss inom de senaste normerna, standarderna och tekniska lösningarna kan vi ta fram en lösning som uppfyller dagens krav och som passar kundens behov.

SSF Konsult kan som oberoende säkerhetskonsult vara en naturlig medaktör i hela bygg- eller installationsprocessen och bland annat ansvara för kontakter med kravställare, fastställande av kravspecifikationer och verifiera att projektering uppfyller ställda krav.

När SSF Konsult anlitas i ett tidigt skede kan vi påverka projekteringen för att säkerställa att väggar, golv, tak, dörrar och fönster byggs på ett sådant sätt att de har rätt skyddsklass.

Tillsammans med våra kunder planerar vi kameraövervakning, larmsystem, låssystem och passersystem som passar kundens behov och uppfyller normer, regler och standarder.

I samband med upphandling skapar en tydlig kravspecifikation förutsättningar för att den önskade säkerhetslösningen uppfyller beställarens krav. Därigenom ges bättre möjlighet att erhålla jämförbara anbud och det minskar dessutom risken för tilläggsbeställningar i efterhand. Detta gör att kostnader blir lättare att kalkylera och att tidsplan för installation och driftsättning blir lättare att följa.

Kontakta oss för mer information, rådgivning och offert gällande konsulttjänster.

 

Jag vill bli uppringd