Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Säkerhetsskydd

SSF Säkerhetsskydd

1 april 2019 började den nya säkerhetsskyddslagen att gälla i Sverige. Lagen innebär en väsentlig förändring på ett flertal områden och berör många fler aktörer än tidigare. För att kunna uppfylla regelverken och skapa ett effektivt säkerhetsskydd krävs det dock mer av de berörda:

• Kunskap och förståelse av ett flertal andra lagar och regelverk
• Kontinuerlig omvärldsbevakning
• Förståelse av hotbilder
• Utveckla metoder och processer för att omsätta lagkrav i praktisk handling
• Stöd i tolkning av krav och definitioner

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom områdena ovan
SSF kommer därför att under hösten 2019 lansera en säkerhetsskyddsportal. Portalen kommer att kräva inloggning men vara kostnadsfri. Portalen kommer att vara under ständig utveckling och vara en plats där en samlad information om frågor rörande säkerhetsskydd kommer att vara tillgänglig. Exempel på detta är tex

• Relevant lagstiftning
• Guidelines och stöddokument
• Nyhetsuppdateringar
• Möjlighet till konsultstöd
• Information om utbildningar
• Länksamling till relevanta hemsidor och bloggar

Information om lansering kommer att publiceras på SSFs hemsida samt i nyhetsbrev. Om du inte får SSFs nyhetsbrev kan anmäla dig till SSF för detta längst ner på sidan.