Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Våra tjänster

Våra tjänster

Upphandling

• Förstudie med analys av behov
• Kravspecifikation inför upphandling
• Anbudsutvärdering av inkomna anbud
• Tekniskt sakkunnig vid projektering
• Verifiering av projektering


Besiktning

• Förbesiktning
• Slutbesiktning
Utredningar
• Säkerhetsbesiktning av verksamheten
• Inventering av befintliga säkerhetssystem och inbrottsskydd
• Riskanalys

Säkerhetsskydd

• Genomföra säkerhetskyddsanalys
• Bistå i en säkerhetsskyddsplanering
• Genomföra säkerhetsprövningsintervju
• Tekniskt sakkunnig vid projektering
• Rådgivande i tolkning av lagkrav


Hot och våld

• Genonföra riskanalys
• Stöd eller framtagande av åtgärdsplaner och checklistor
• Samtalsmetodik och konflikthantering
• Besiktning av lokaler, besöksrum
• Rådgivande i tolkning av lagkrav


Riskhantering och riskanalys

• Genomföra riskanalys
• Framtagande av åtgärdsplaner, rutiner, checklistor, kopplat till resultat av riskanalys.

Jag vill bli uppringd