Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Medlemsinformation

Bli medlem i SSF Stöldskyddsföreningen

- Ditt medlemskap bidrar till att skapa trygghet

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle genom informationsspridning, opinionsbildning och olika brottsförebyggande verksamheter. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideell verksamhet och projekt för att öka tryggheten i samhället.

Som medlem i SSF Stöldskyddsföreningen stödjer du oss i vårt arbete med att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Ditt medlemskap bidrar till att vi kan driva informationskampanjer som Stoppa Tjuven, genomföra kostnadsfria seminarier, driva opinionsbildning och genomföra nätverksträffar. Ditt bidrag gör även att vi kan dela ut stipendier för att uppmärksamma goda insatser inom det brottsförebyggande området. 

Vår kostnadsfria rådgivning har under 2018 besvarat närmare 4 000 förfrågningar från individer och företag. Under 2019 kommer vi att öka våra ansträngningar för att hjälpa allmänhet, företag och organisationer med information och rådgivning runt brottsförebyggande åtgärder, inte minst kring digitala brott. Vi kommer bland annat att öka vår serie av cybersäkerhetsnormer med en nom för ledning och styrning av informationssäkerhet för små till medelstora företag. Vi påbörjar också arbetet med att ta fram en ny norm för digitala lås.

Vill ditt företag bli medlem i SSF? Fyll i ansökningsformuläret och skicka till oss. Er ansökan kommer sedan att behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

Vill du veta mer så kontakta: 

Per Klingvall

Chef rådgivning, information och Public Affairs

070-301 68 05

per.klingvall@stoldskyddsforeningen.se