Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Normnyheter

Här hittar du de senaste uppdateringarna från SSF Förlag och vår normverksamhet

Normnyheter 2019-05-23
Säkerhetsansvarig – Inbrottsskydd
Digitalt abonnemang >>

Normnyheter 2019-01-31
Reviderad norm! SSF 1100 utg. 2, Certifierad informationssäkerhetskonsult (CISK) >>

Normnyheter 2019-01-28
Reviderad norm SSF 136 utgåva 5 - Larmcentraler >>

Normnyheter 2018-12-20
Revised norm SSF 3522 and new amendments available for related norms >>

Normnyheter 2018-11-26
Normerna inom området kamerabevakning CCTV har uppdaterats >>

Normnyheter 2018-11-22
Ny norm! SSF 1100 utg. 1, Certifierad informationssäkerhetskonsult (CISK) >>

Normnyheter 2018-10-24
Ny Norm! SSF 1098 Utgåva 1, MärkDNA – Krav, provning och klassificering/SSF 1098 Edition 1, Forensic Coding – Requirements, testing and classification >>

Normnyheter 2018-10-22
Ny norm! SSF 1101 utg. 1, SSF Cybersäkerhet Basnivå – Grundläggande it-säkerhet >>

Normnyheter 2018-09-25
SSF Remiss prSSF 136 utg. 5 Larmcentraler >>

Normnyheter 2018-09-13
Reviderad Norm.  SSF 3522 utgåva 2 – Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering - Klassning, krav och provning >>

Normnyheter 2018-06-07
Reviderad norm! SSF 210 utg. 3 Elektromekanisk låsanläggning - Projektering och installation >>

Normnyheter 2018-04-16
Reviderad norm - SSF 1084 utgåva 2 - Norm avseende märksystem för arbetsfordon och maskiner >>

Normnyheter 2018-03-05
SSF Remiss prSSF 1098 MärkDNA – Klassning och krav>>

Normnyheter2018-01-19
Nya tolkningsdokument till SSF 1093 och SSF 1095 >>

Normnyheter 2017-11-16
Ny norm - SSF 1075 Distribution, lagring och användning av digitala nycklar - Klassning, krav och utvärdering >>

Normnyheter 2017-10-20
Ny norm! SSF 1087 Områdesskydd – Klassning och utförande >>

Normnyheter 2017-08-30
Nytt tolkningsdokument till SSF 1071 utgåva 6 >>

Normnyheter 2017-07-12
SSF Remiss prSSF 210 utg. 3 Projektering och installation – Elektromekanisk låsanläggning >>

Normnyheter 2017-05-09
New translations! SSF 3522 Fixed mounted lock units-burglar resistance and related norms now available in English >>

Normnyheter 2017-05-04
Ny norm ute för remiss >>

Normnyheter 2017-04-03
Ny norm ute för remiss >>

Normnyheter 2017-03-30
Status för SSF 1084 – Märkning av fordon >>

Normnyheter 2017-03-23
Tre nya tolkningsdokument tillgängliga >>

Normnyheter 2017-02-17
Ny norm ute. SSF 1089 >>

Normnyheter 2016-12-09
Ny norm på remiss >> 

Normnyheter 2016-12-08
Ny utgåva av SSF1051 Låsbom och containerlås – Klassning, krav och provning, utgåva 2  >>

Normnyheter 2016-11-01
Ny utgåva av SSF 1040 Anläggarfirma Låsanläggning tillgänglig >>

Normnyheter 2016-09-20
Ny utgåva av SSF 1071 Certifierad Säkerhetschef >>

Normnyheter2016-08-26
Engelska versioner av SSF 011 och SSF 026 tillgängliga nu >>

Normnyheter 2016-07-12
Normen prSSF 1098 MärkDNA – Klassning, krav och provmetoder, har nu skickats på remiss. >>

Normnyheter 2016-07-04
SSF Remiss prSSF 1075 Distribution, lagring och användning av digitala nycklar - Klassning, krav och utvärdering. >>

Normnyheter2016-06-29
Ny norm för märkning ska underlätta identifiering av stulna fordon >>

Normnyheter 2016-06-20
Remiss  prSSF 1040 Anläggarfirma – Låsanläggningar >>

Normnyheter 2016-05-23
Remiss SSF 1051. Läs mer här >>

Normnyheter 2016-04-14
Med fokus på SSF 3522 Läs mer här >>

Normnyheter 2016-04-01
SSF 1014 – Materiel Inbrottslarmanläggning - Krav och provning är reviderad, samt SSF Remiss prSSF 018 Hänglåsbeslag - Klassning, krav och provning reviderad.
Läs mer här>>

Normnyheter 2016-02-09
SSF Remiss prSSF 018 Hänglåsbeslag - Klassning, krav och provning. Läs mer >>

Normnyheter 2015-12-21
SSF Remiss prSSF 1084 utgåva 1 – Norm för märkning av fordon och maskiner, samt SSF 114 utgåva 2 översatt till engelska. . Läs mer >>

Normnyheter 2015-12-09
Nya tolkningsdokument till SSF 1015 samt SSF1061, SSF 1014 på remiss, abonnemangstjänster kompletteras med normen SSF200. Läs mer >>

Normnyheter 2015-11-03 
Normen SSF 1063 reviderad och publicerad, SSF 1076 är reviderad och utgåva 2 är publicerad, samt Normen SSF 012 utgåva 3 är reviderad och publicerad. Läs mer >>