Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Normnyheter

Här hittar du de senaste uppdateringarna från SSF Förlag och vår normverksamhet

Normnytt 2018-04-16
Reviderad norm - SSF 1084 utgåva 2 - Norm avseende märksystem för arbetsfordon och maskiner

Normnytt 2018-03-05
SSF Remiss prSSF 1098 MärkDNA – Klassning och krav>>

Normnytt 2018-01-19

Nya tolkningsdokument till SSF 1093 och SSF 1095 >>

Normnytt 2017-11-16
Ny norm - SSF 1075 Distribution, lagring och användning av digitala nycklar - Klassning, krav och utvärdering >>

Normnytt 2017-10-20
Ny norm! SSF 1087 Områdesskydd – Klassning och utförande >>

Normnytt 2017-08-30
Nytt tolkningsdokument till SSF 1071 utgåva 6 >>

Normnytt 2017-07-12
SSF Remiss prSSF 210 utg. 3 Projektering och installation – Elektromekanisk låsanläggning >>

Normnytt 2017-05-09
New translations! SSF 3522 Fixed mounted lock units-burglar resistance and related norms now available in English >>

Normnytt 2017-05-04
Ny norm ute för remiss >>

Normnytt 2017-04-03
Ny norm ute för remiss >>

2017-03-30
Status för SSF 1084 – Märkning av fordon >>

Normnytt 2017-03-23
Tre nya tolkningsdokument tillgängliga >>

Normnytt 2017-02-17
Ny norm ute. SSF 1089 >>

Normnytt 2016-12-09
Ny norm på remiss >> 

Normnytt 2016-12-08
Ny utgåva av SSF1051 Låsbom och containerlås – Klassning, krav och provning, utgåva 2  >>

Normnytt 2016-11-01
Ny utgåva av SSF 1040 Anläggarfirma Låsanläggning tillgänglig >>

Normnytt 2016-09-20
Ny utgåva av SSF 1071 Certifierad Säkerhetschef >>

Normnytt 2016-08-26
Engelska versioner av SSF 011 och SSF 026 tillgängliga nu >>

Normnytt 2016-07-12
Normen prSSF 1098 MärkDNA – Klassning, krav och provmetoder, har nu skickats på remiss. >>

Normnytt 2016-07-04
SSF Remiss prSSF 1075 Distribution, lagring och användning av digitala nycklar - Klassning, krav och utvärdering. >>

Normnytt 2016-06-29
Ny norm för märkning ska underlätta identifiering av stulna fordon >>

Normnytt 2016-06-20
Remiss  prSSF 1040 Anläggarfirma – Låsanläggningar >>

Normnytt 2016-05-23
Remiss SSF 1051. Läs mer här >>

Normnytt 2016-04-14
Med fokus på SSF 3522 Läs mer här >>

Normnytt 2016-04-01
SSF 1014 – Materiel Inbrottslarmanläggning - Krav och provning är reviderad, samt SSF Remiss prSSF 018 Hänglåsbeslag - Klassning, krav och provning reviderad.
Läs mer här>>

Normnytt 2016-02-09
SSF Remiss prSSF 018 Hänglåsbeslag - Klassning, krav och provning. Läs mer >>

Normnytt 2015-12-21
SSF Remiss prSSF 1084 utgåva 1 – Norm för märkning av fordon och maskiner, samt SSF 114 utgåva 2 översatt till engelska. Läs mer >>

Normnytt 2015-12-09
Nya tolkningsdokument till SSF 1015 samt SSF1061, SSF 1014 på remiss, abonnemangstjänster kompletteras med normen SSF200. Läs mer >>

Normnytt 2015-11-03 
Normen SSF 1063 reviderad och publicerad, SSF 1076 är reviderad och utgåva 2 är publicerad, samt Normen SSF 012 utgåva 3 är reviderad och publicerad. Läs mer >>