Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Normnyheter 2018-10-22

Dagens organisationer har flera säkerhetsrelaterade utmaningar när det kommer till att hantera, lagra och överföra information. Denna norm riktar sig främst till små och medelstora organisationer som är i behov av praktiska åtgärder för att effektivt skydda viktig information i sin verksamhet.

Detta dokument utgör Basnivå – grundläggande it-säkerhet och ska fungera som ett första steg i organisationers arbete att höja förmågan att möta risker kopplat till informationshantering. Normen syftar till att specificera krav på certifiering enligt basnivån.

Här kan du beställa normen

New Norm! SSF 1101 edition 1, SSF Cybersecurity Basic level – Basic IT Security

The organizations of today face a number of security-related challenges when it comes to handling, storing and transferring information. This standard is aimed primarily to small and medium-sized organizations that are in need of practical action in order to effectively protect important information as part of their business.

This document constitutes Basic level – basic IT security and should act as a first step in organizations’ efforts to enhance the ability to deal with risks linked with information management. This standard aims to specify requirements for certification in accordance with the basic level.

Buy the norm online