Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Ny Norm SSF 1098 Utgåva 1, MärkDNA – Krav, provning och klassificering // SSF 1098 Edition 1, Forensic Coding – Requirements, testing and classification

Ny Norm SSF 1098 Utgåva 1, MärkDNA – Krav, provning och klassificering // SSF 1098 Edition 1, Forensic Coding – Requirements, testing and classification

Normen är framtagen av branschen i samarbete med SSF, Larmtjänst och Svensk Försäkring och specificerar krav för intyg av produkt ingående i MärkDNA-system.

Innehållet i normen bygger bl.a. på krav i den engelska specifikationen PAS 820:2012, (PAS – Publicly Available Specification ges ut av British Standards Institution BSI).

En MärkDNA produkt enligt denna norm, kopplat till en databas, och som används enligt leverantörens instruktioner, kan förebygga stölder samt säkerställa spårbarheten till objektets ägare.

Underleverantörernas laboratorier som analyserar ”märkDNA-produkten” och identifierar ”koden” ska vara kvalitetsgodkända av Polismyndigheten och NFC.

Intyg/certifikat mot denna norm ska utfärdas av certifieringsorgan ackrediterat enligt ISO/IEC 17021–1 och ISO/IEC 17065.

Normen finns på svenska och engelska och kan beställas här (sve) och här (eng).