Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Reviderad SSF Norm

SSF 136 utgåva 5 – Larmcentraler

Dessa regler gäller vid mottagande av signal från övervakad anläggning eller objekt i avsikt att skapa ett skydd mot skada som orsakas genom brottsligt angrepp, brand eller liknande och är oberoende av vilken typ av tekniskt system som avger signalen.

Kraven i SSF 136 utgåva 5 refererar till krav från tidigare utgåva av SSF 136 samt till SS-EN 50518. Kraven är anpassade att vara minst lika eller motsvarande tidigare utgåva av normen.

SSF 136 utgåva 5, gäller från 2018-12-31 och ersätter SSF 136 utgåva 4 som dras in 2019-04-01.

Ändringar i utgåva 5:

  • anpassning gjord till dagens teknik
  • krav på riskanalys, kvalitetsledningssystem, arbetsmiljö och Informationssäkerhet mm tillkommit
  • redaktionella förtydliganden.

Beställ normen här >>