Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Reviderad norm!

Reviderad norm! SSF 1100 utg. 2, Certifierad informationssäkerhetskonsult (CISK)

Ändringar gjorda bl.a. gällande referenser och utbildningskrav. SSF 1100 utgåva 2 gäller från 2019-02-11.

SSF 1100 vänder sig till personal med kompetens inom informations- och it-säkerhetsområdet vilka avser att stödja och vägleda organisationer att uppfylla kraven enligt normen SSF 1101 SSF Cybersäkerhet – Basnivå – Grundläggande it-säkerhet.

Normen omfattar de krav som ställs på en Certifierad Informationssäkerhetskonsult (CISK).