Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Normnyheter 2015-11-03

Nyheter från SSF Förlag och vår normverksamhet

2015-12-09

Normen SSF 1063- Certifierat bevakningsföretag utgåva 2 är reviderad och nu publicerad

För att bedriva verksamhet som bevakningsföretag krävs det en auktorisation av Länsstyrelsen. Auktorisationen är minimikraven för verksamheten. SSF 1063 är ett frivilligt komplement och omfattar krav på bevakningsföretagets ledningssystem vilket är anpassat till verksamheten samt personalens kompetens avseende praktisk erfarenhet och utbildning.

Kvalitetssäkring av kraven på auktoriserade bevakningsföretag utgår från de krav som det svenska samhället och kunder kan ställa på auktoriserade bevakningsföretag. Genom certifiering och den årliga uppföljning en som då görs säkerställs att kraven är uppfyllda över tid.

Det ska alltid vara enkelt för kunder att kunna se och jämföra kvalité på den tjänst man avser att upphandla. Genom att välja certifierade företag får kan man jämföra leverantörer som frivilligt certifierat sig.

Normen kan beställas här

För frågor om certifiering, kontakta SBCS, info@sbsc.se

SSF 1076 – Certifierad värdeförvaringstekniker är reviderad och utgåva 2 är publicerad

Normen SSF 1076 omfattar krav avseende kompetens, grundutbildning samt praktisk erfarenhet och fackkunskap inom området förvaringsenheter och lås till dessa  

Den reviderade utgåvan används av både SBSC och DNV GL för certifiering av värdeförvaringstekniker.

Normen kan beställas här

För frågor om:

Normen SSF 012 – Rullgaller och galler - Klassning, krav och provning, utgåva 3 är reviderad och publicerad

Krav och provningsmetoderna är anpassade efter SS-EN 1627 och lås kraven är motsvarande godkänd låsenhet. Klassningen refererar till skyddsklasserna enligt SSF 200 – Regler för inbrottsskydd.  

Ett bra mekaniskt skydd är grundläggande för inbrottsskyddet. Detta kan uppnås genom att lokalens omslutningsytor görs motståndskraftiga. Inbrottsskydd ska inte bara försvåra inbrott utan också försvåra bortförandet av stöldgods samt avskräcka från inbrottsförsök.

Normen kan beställas här

För frågor om SSF 012, kontakta Håkan Hedlund
E-post: hakan.hedlund@stoldskyddsforeningen.se