Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Normnyheter 2015-12-09

Nyheter från SSF Förlag och vår normverksamhet

2015-12-09

Nya Tolkningsdokument

Två tolkningsdokument till normerna för anläggarfirma inbrottslarm respektive CCTV har publicerats. Tolkningarna omfattar tillämpning av filialer och tydliggör ansvar och delegering.

Uppdatering av abonnemangstjänsterna Inbrottslarm och CCTV är planerade till december 2015/januari 2016.

Norm på remiss

SSF Remiss prSSF 1014 utgåva 5 – Materiel – Inbrottslarmanläggning - Krav och provning, utgåva 3. Förslaget omfattar en anpassning av produktprestanda mellan larmklasserna för inbrottslarmskomponenter till respektive EN standard.
Remissen avslutades 27 november och inkomna remisskommentarer kommer nu att påbörjas. Den reviderade SSF 1014 beräknas vara klar för utgivning februari 2016.
Normen ingår i abonnemangstjänsten N & R Inbrottslarm.

Komplettering av norm

Vi kompletterar samtliga abonnemangstjänster med normen SSF 200 utgåva 4 – Regler för mekaniskt inbrottsskydd. Normen återinförs då många byggnader och lokaler är byggda enligt SSF 200 utgåva 4 och det kan därför vara klokt att ha denna lättillgänglig samt bra att kunna identifiera skillnader. Den reviderade normen SSF 200 utgåva 5, Inbrottsskydd-Byggnader och lokaler ingår sedan i mars 2015 i samtliga abonnemangstjänster och ska naturligtvis kvarstå i pärmar och på cd.