Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

SSF 3522

SSF 3522

Begreppet Godkänd låsenhet är för de flesta inom säkerhetsområdet välkänt och innebär att samtliga delar i ett lås är certifierade mot gällande normer, något som försäkringsbolag och andra kravställare ställer krav på för skydd av företagslokaler.

Redan på 1980 talet definierades Godkänd låsenehet i en svensk standard SS 3522 och har sedan dess varit en viktig del i inbrottsskyddet. Idag ges Normen ut av SSF med benämningen SSF 3522 och omfattar både mekaniska och elektromekaniska produkter. SSF 3522 har tagits fram genom ett samarbete mellan SSF, SEM Group och Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR.

SSF 3522 omfattar sju klasser där klass 3 är godkänd låsenhet. Kraven och provningsmetoderna utgår från Europa standarder med kompletterande inbrottsskyddande egenskaper som t.ex. dyrkning och manipulation. De ingående produkter ska var för sig och tillsammans uppfylla kraven för respektive klass.

Förutom att elektromekaniska produkter nu omfattas av SSF 3522 finns även klasser som kombinerar inbrottsskydd och utrymningsfunktion.