Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Ny norm för områdesskydd på väg

Ny norm för områdesskydd på väg

SSF Stöldskyddsföreningen och SSEF Sveriges stängselentreprenörer har inlett ett samarbete kring framtagning av en ny norm för fysiskt områdesskydd som kommer att ersätta kapitlet områdesskydd i SSF 200 utgåva 4.

Den nya normen för områdesskydd kommer heta SSF 1087 och omfatta projektering baserat på risk- och behovsanalys. SSEF Stängselföreningen Handbok för montage och uppförande av stängsel kommer utgöra basen till den nya normen avseende det fysiska områdesskyddet. SSEF Tekniska kommitté förvaltar SSEF Handbok och ederar en ny upplaga varje år av handboken med materialkrav, anvisningar, råd och toleranser för fysiskt områdesskydd.

Ett områdesskydd i form av tex stängsel och grindar kan utföras på många olika sätt. Genom samarbetet mellan SSF och SSEF ger normen SSF 1087 kravställare, leverantörer och användare förutsättningar till att rätt perimeterskydd blir projekterat och monterat säger Håkan Hedlund, ansvarig för normer och regelverk på SSF Stöldskyddsföreningen.

För ytterligare information, kontakta

Håkan Hedlund hakan.hedlund@stoldskyddsforeningen.se , Ansvarig för normer och regelverk, SSF Stöldskyddsföreningen, 0709-81 65 80
Simo Järvelöv simo@stangselforeningen.se , Ordförande SSEF Stängselföreningen, 070-518 02 46