Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Normnyheter 2017-03-23

Tre nya tolkningsdokument tillgängliga

Nya tolkningsdokument samt ändringsföreskrift till Kameraövervakningslagen
Tolkningsdokument till SSF 136 utgåva 4, Larmcentraler har framtagits, daterat
2017-02-15. Detta ersätter tolkningsdokument daterat 2014-06-11.
Tolkningarna till avsnitt 4.3 Ekonomi har tillkommit för att kraven på ekonomisk bärighet och försäkring i SSF normer för anläggarfirmor ska vara lika oavsett område.

Tolkningsdokument till SSF 1015 utgåva 3, Anläggarfirma – Inbrottslarmanläggning har framtagits, daterat 2017-02-15. Detta ersätter tolkningsdokument daterat 2015-11-15.
Tolkningarna till avsnitt 5.1, 6.1 och 7.1 Organisation och ekonomi, har tillkommit för att kraven på ekonomisk bärighet och försäkring i SSF normer för anläggarfirmor ska vara lika oavsett område.

Tolkningsdokument till SSF 1061 utgåva 2, Anläggarfirma – CCTV har framtagits, daterat 2017-02-15.
Detta ersätter tolkningsdokument daterat 2015-11-30.
Tolkningen till avsnitt 4.1 Organisation och ekonomi har tillkommit samt Tillämpning (ny kravtext ersätter befintlig text) för att kraven på ekonomisk bärighet och försäkring i SSF normer för anläggarfirmor ska vara lika oavsett område.