Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Normnyheter 2017-03-30

SSF 1084 – Märkning av fordon

I slutet av 2016 drogs utgåva 1 av SSF 1084 in och arbetet med en ny och uppdaterad utgåva inleddes.

Efter de synpunkter och erfarenheter som utgåva 1 gav arbetar arbetsgruppen för normen med att ta fram ett nytt upplägg där normen kommer att delats upp i en företagsnorm för leverantörer av märksystem och en informativ produktnorm. Företagsnormen kommer att möjliggöra en tredjepartscertifiering av leverantörer och databashantering.

En remissutgåva kommer att tas fram så fort detta arbete är klart.

För frågor, kontakta Mats Moberg, mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se