Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

SSF 1075 Distribution, lagring och användning av digitala nycklar - Klassning, krav och utvärdering

Denna norm omfattar klassning, krav och utvärderingsmetoder för distribution, lagring och användning av digitala nycklar för låsenheter beskrivna i SSF 3522.

System som uppfyller kraven i denna norm verifieras genom tillverkarens egendeklaration.

Egendeklarerade produkter/system enligt norm SSF 1075 kan listas hos ett ackrediterat certifieringsorgan.

Bakgrund

Föregångaren till SSF 3522 har funnits som svensk standard (SS 3522) för inbrottsskyddande låsenheter sedan mitten av 1980-talet. SSF var en av de drivande parterna redan då och SSF 3522 - Godkänd låsenhet, är ett centralt begrepp för kravställning av försäkringsbolag och andra, tex myndigheter.

Idag saknas helt standarder och normer som anger prestanda för att manövrera låsenheter med digital teknik. SSF 1075 blir därför den första normen som gör det möjligt för tillverkare, kravställare och användare att värdera prestandan för digitala låsenheter.