Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

Nya tolkningsdokument för SSF 1093 och SSF 1095

Nya tolkningsdokument!

Efter samråd med branschen har justering gjorts av kraven i normerna SSF 1093:2015 samt SSF 1095:2015 (underliggande normer till SSF 3522 Inbrottsskyddande låsenheter).

Huvudsakligen ska normerna enbart vara produktrelaterade och inte som tidigare innehålla installationskrav.

Tolkningarna innehåller ändrade krav på kryptering för signalöverföring i kabel.

Här kan du ladda ner tolkningsdokumenten

 

 

SSF 1093 utg. 1 - Elektromekaniska lås för fast montering – Inbrottsskydd – Krav och provning

SSF 1093 utg. 1 - Elektromekaniska lås för fast montering – Inbrottsskydd – Krav och provning.

Språk: Svenska. 

Daterad: 2015-04-09

Tolkningsdokument finns.

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare, installatörer.

Mer info

SSF 1095 utg. 1 - Elektromekaniska slutbleck för fast montering – Inbrottsskydd – Krav och provning

SSF 1095 utg. 1 - Elektromekaniska slutbleck för fast montering – Inbrottsskydd – Krav och provning.

Språk: Svenska.

Daterad: 2015-04-09

Tolkningsdokument finns.

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare, installatörer                       

Mer info

SSF Interpretation for SSF 1093 edition 1

Interpretation Document for SSF 1093 Fixed mounted electromechanical locks – Burglar resistance – Requirements and test methods

Mer info

SSF Interpretation for SSF 1095 edition 1

Interpretation document for SSF 1095 edition 1 - Electromechanical striking plates for fixed mounted locks – Burglar resistance – Requirements and test methods

Mer info