Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig, vilket du accepterar om du fortsätter.

SSF Remiss prSSF 1098 MärkDNA – Klassning och krav

Sista svarsdatum 2018-04-20. 

prSSF 1098 är framtagen i ett samarbete mellan Polisen, Larmtjänst, leverantörer och SSF. Märkningen är avsedd att förebygga stölder samt underlätta identifiering av stulna objekt. För polisen är det av yttersta vikt att kunna referera till en norm som ger förutsättningarna att ”Detektera – Säkra – Identifiera”. Viktiga egenskaper för detta är att enkelt kunna identifiera en märkning. Normen omfattar klassning och krav på MärkDNA.

För frågor om remissen, kontakta

Mats Moberg, mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se

SSF 1093 utg. 1 - Elektromekaniska lås för fast montering – Inbrottsskydd – Krav och provning

SSF 1093 utg. 1 - Elektromekaniska lås för fast montering – Inbrottsskydd – Krav och provning.

Språk: Svenska. 

Daterad: 2015-04-09

Tolkningsdokument finns.

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare, installatörer.

Mer info

SSF 1095 utg. 1 - Elektromekaniska slutbleck för fast montering – Inbrottsskydd – Krav och provning

SSF 1095 utg. 1 - Elektromekaniska slutbleck för fast montering – Inbrottsskydd – Krav och provning.

Språk: Svenska.

Daterad: 2015-04-09

Tolkningsdokument finns.

Målgrupp: Tillverkare, återförsäljare, kravställare, installatörer                       

Mer info

SSF Interpretation for SSF 1093 edition 1

Interpretation Document for SSF 1093 Fixed mounted electromechanical locks – Burglar resistance – Requirements and test methods

Mer info

SSF Interpretation for SSF 1095 edition 1

Interpretation document for SSF 1095 edition 1 - Electromechanical striking plates for fixed mounted locks – Burglar resistance – Requirements and test methods

Mer info